RKS Přeštice - Žerovice
provoz ukončen 31.1.2004


celkový pohled anténa JUCHO anténa pohled do antény celkový pohled
kapacitní klobouk kotva patní izolátor kapacitní klobouk
celkový pohled technické údaje mapa
návrat na hlavní stránku - return to homepage