Vysílač Topolná DRV 400/200
270 kHz


celkový pohled na vysílač DRV 400/200 modulátor (pohled zepředu) modulátor (pohled zezadu) koncový stupeň (pohled zepředu)
koncový stupeň (pohled zezadu) variometr 2.vf stupně (pohled zezadu) 2.vf stupeň (pohled zepředu) hlavní vys. usměrňovač
Vysílač Topolná byl v sedmdesátých letech zrekonstruován. Anténní systém (2 unipóly) byl přebudován na systém ARPO II (autor. Ing. Hauška, CSc), vysílač DRV 400/200 byl nahrazen DRV 1500/750. V této konfiguraci vysílá i nyní (výkon snížen na cca 600 kW).
návrat na hlavní stránku - return to homepage