SRV 1.1


SRV 1T je malý středovlnný vysílač vyráběný v 60. letech 20.stol. Koncový stupeň osazen čtveřicí elektronek RE 400. Série asi 20 ks byla vyvezena do Egyptu.
Technické údaje:
výkon nosné vlny1 kW
kmitočtový rozsah525 - 1 605 kHz
kmitočtová stabilita4×10-4(LC oscilátor); 10 Hz (X-tal. oscilátor)
kmitočtová charakteristika±2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 40 - 8 000 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 50% modulaci
±1 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 60 - 6 000 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 50% modulaci
nelineární zkreslení< 5% v rozsahu kmitočtů 200 - 4 000 Hz do hloubky modulace 90%
nežádoucí vyzařovánímax. 50 mW na harmonických kmitočtech
hluk-40 dB max.
napájecí napětí1× 220 V~ , 50 Hz
rozměry620×620 mm, výška 2 000 mm
hmotnostcca 500 kg
návrat na hlavní stránku - return to homepage