SRV 200


SRV 200 je středovlnný, 200 kW vysílač s anodovou modulací. Více údajů naleznete v katalogovém listu.
Technické údaje:
výkon nosné vlny200 kW
kmitočtový rozsah525 - 1 605 kHz
výstupní impedance150 Ohmů nesym.
kmitočtová stabilita±10 Hz
kmitočtová charakteristika±2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 30 - 10 000 Hz,
±1 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 50 - 7 000 Hz
nelineární zkreslení< 2,5% v rozsahu kmitočtů 200 - 4 000 Hz do hloubky modulace 90%
< 3% v rozsahu kmitočtů 50 - 7 000 Hz do hloubky modulace 80%
hluk-60 dB, vztaženo k 100% modulaci
napájecí napětí3× 380/220 V~ , 50 Hz
rozměry6 200×2 800 mm, výška 2 300 mm
návrat na hlavní stránku - return to homepage