SRV 201


SRV 201 je středovlnný, 200 kW vysílač s anodovou modulací. Je nainstalován na RKS Mělník (SRV 400/201) a Dobrochov (SRV 201). Koncový stupeň osazen trojicí elektronek RD70VL, modulátor dvojicí RD70VL. Více údajů naleznete v katalogovém listu.
Technické údaje:
výkon nosné vlny200 kW
kmitočtový rozsah525 - 1 605 kHz
kmitočtová stabilita1×10-7
výstupní impedance150 Ohmů nesym.
kmitočtová charakteristika+1/-2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 30 - 80 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 50% modulaci;
+0,5/-1 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 80 - 10 000 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 50% modulaci
nelineární zkreslení< 3,5% v rozsahu kmitočtů 30 - 10 000 Hz do hloubky modulace 90%,
podrobněji v katalogovém listě
hluk-60 dB, vztaženo k 100% modulaci kmitočtem 1 kHz
napájecí napětí3× 380/220 V~ (±10%), 50 Hz (±4%)
rozměry5 700×2 800 mm, výška 2 300 mm
návrat na hlavní stránku - return to homepage