SRV 20


SRV 20 je středovlnný vysílač středního výkonu s anodovou modulací. Více informací najdete v katalogovém listu.


2x SRV 20 se sdružovačem SRV 20


Technické údaje:
výkon nosné vlny25 kW
kmitočtový rozsah525 - 1 605 kHz
kmitočtová stabilita4×10-4(LC oscilátor); 4×10 -6(X-tal. oscilátor)
kmitočtová charakteristika±1,5 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 50 - 10 000 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 50% modulaci
±0,5 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 75 - 6 600 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 50% modulaci
nelineární zkreslení< 3,5% v rozsahu kmitočtů 50 - 7 000 Hz do hloubky modulace 90%; < 2% v rozsahu kmitočtů 200 - 10 000 Hz do hloubky modulace 50%
hluk-60 dB max.
napájecí napětí3× 220 V/380~ , 50 Hz
rozměry3 410×1 240 mm, výška 2 300 mm
návrat na hlavní stránku - return to homepage