SRV 30


SRV 30 je středovlnný vysílač středního výkonu s anodovou modulací. U nás to byl nejčastěji používaný SV vysílač (model SRV 30B). Poslední kusy byly v provozu ještě po r. 2000. Více údajů naleznete v katalogovém listu.
Technické údaje:
výkon nosné vlny30 kW
kmitočtový rozsah525 - 1 605 kHz
kmitočtová stabilita2×10-4(LC oscilátor); 2×10-5 (X-tal. oscilátor)
kmitočtová charakteristika+1/-2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 30 - 50 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 90% modulaci;
±1 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 50 - 7 000 Hz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 90% modulaci;
+1/-2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 7 - 10 kHz, vztaženo ke kmitočtu 1 kHz a 90% modulaci
nelineární zkreslení< 4% v rozsahu kmitočtů 110 - 4 000 Hz do hloubky modulace 90%
hluk-54 dB, vztaženo k 100% modulaci kmitočtem 1 kHz
napájecí napětí3× 380/220 V~ , 50 Hz
rozměry4 800×3 500 mm, výška 2 200 mm
návrat na hlavní stránku - return to homepage