SRV 50


SRV 50 je středovlnný vysílač středního výkonu s anodovou modulací. Více údajů naleznete v katalogovém listu.
Technické údaje:
výkon nosné vlny50 kW
kmitočtový rozsah525 - 1 605 kHz
kmitočtová stabilita4×10-6
kmitočtová charakteristika+0,5/-2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 30 - 70 Hz,
±0,5 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 70 - 7 000 Hz,
+0,5/-2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 7 - 10 kHz
nelineární zkreslení< 3% v rozsahu kmitočtů 120 - 10 000 Hz do hloubky modulace 90%
hluk-60 dB, vztaženo k 100% modulaci kmitočtem 1 kHz
napájecí napětí3× 380/220 V~ , 50 Hz
rozměry4 650×1 860 mm, výška 2 300 mm
návrat na hlavní stránku - return to homepage