SRV 750


SRV 750 patří k výkonové špičce středovlnných vysílačů Tesla. Koncový stupeň osazen trojicí elektronek RD 250 VL, modulátor dvojicí těchto elektronek (anodová modulace). Sdruženým provozem 3 vysílačů lze dosáhnout výkonu 2,25 MW. Dvojice vysílačů SRV 750 je instalována na RKS Liblice (639 kHz, 1 500 W). Více údajů naleznete v katalogovém listu.
Technické údaje:
výkon nosné vlny750 kW
kmitočtový rozsah525 - 1 605 kHz
kmitočtová stabilita5×10-7/6 měsíců 1×10-7/24 hod.
výstupní impedance60 Ohmů nesym.
kmitočtová charakteristika+1/-2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 30 - 80 Hz,
±1 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 80 - 5 000 Hz,
+1/-2 dB v rozsahu modulačních kmitočtů 5 - 10 kHz
nelineární zkreslení< 2,5% v rozsahu kmitočtů 120 - 5 000 Hz do hloubky modulace 50%,
< 3% v rozsahu kmitočtů 120 - 5 000 Hz do hloubky modulace 90%,
< 3% v rozsahu kmitočtů 50 - 120 Hz do hloubky modulace 50%,
< 3% v rozsahu kmitočtů 5 000 - 10 000 Hz do hloubky modulace 50%,
modulovatenost100% v rozsahu kmitočtů 50 - 7 000 Hz,
70% na kmitočtu 30 Hz,
70% na kmitočtu 10 kHz
hluk-60 dB, vztaženo k 100% modulaci kmitočtem 1 kHz,
s psofometrickým filtrem -73 dB
změna výkonu nosné vlny5% při 100% modulaci
napájecí napětí3× 6 kV, 3× 380 V~
rozměry8 370×3 720 mm, výška 2 300 mm
hmotnostcca 10 t
návrat na hlavní stránku - return to homepage